آموزش گریم سینمایی-چهره پردازی مردانه

آموزش چهره پردازی مردانه ( گریموری-گریم سینمایی )


گریم سینمایی

مهارتهائی که هنرجو در این دوره طی می کنند عهبارتند از:

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار:

*** آشنایی با بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار
*** استفاده از روپوش تمیز رنگ روشن
*** آشنایی با جعبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن
*** آشنایی با مواد شیمیایی در حین کار و خطرات ناشی از آن
*** آشنایی با حوادث شغلی و اصول پیشگیری از بروز آن
*** آشنایی با مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده دست و صورت
*** آشنائی با نور مناسب
*** شناسایی اصول ضد عفونی کردن محیط کار
*** شناسایی اصول ضد عفونی کردن ابزار کار

شناخت رنگ نور و روانشناسی رنگها در چهره پردازی :

*** آشنائی با رنگ های اصلی و فرعی
*** شناسائی اصول کاربرد رنگ های اصلی و فرعی
*** آشنائی با چرخه رنگ
*** شناسائی اصول درجه و نوع رنگ
*** آشنائی با روان شناسی رنگ
*** آشنائی با رنگ های گرم و سرد
*** آشنائی با رنگ های خنثی
*** شناخت ترکیب رنگها
*** آشنائی با علم نور
*** آشنائی با قانون تابش و باز تابش
*** آشنائی با قانون کره و استوانه در حجم سازی
*** شناسائی اصول قانون کره و استوانه در حجم سازی
*** آشنائی با نحوه نورپردازی اتاق گریم

آموزش تشخیص و تطبیق ریش و سبیل با فرم چهره وشناخت انواع مدل های ریش و سبیل :


*** آشنائی با خصوصیات اخلاقی چهره گرد
*** آشنائی با خصوصیات اخلاقی چهره کشیده
*** آشنائی با خصوصیات اخلاقی چهره مثلث
*** آشنائی با خصوصیات اخلاقی چهره مربع
*** آشنائی با خصوصیات اخلاقی چهره لوزی
*** آشنائی با تطبیق ریش و سبیل با فرم چهره
*** شناسائی اصول تطبیق ریش و سبیل با فرم چهره
*** آشنائی با ریش مناسب با چهره گرد
*** شناسائی اصول ریش مناسب با چهره کشیده
*** آشنائی با سبیل مناسب با چهره کشیده
*** آشنائی با ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده بالا
*** شناسائی اصول ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده بالا
*** آشنائی با ریش مناسب با چهره مربع
*** شناسائی اصول ریش مناسب با چهره مربع
*** آشنائی با ریش مناسب با چهره لوزی
*** شناسائی اصول ریش مناسب با چهره لوزی
*** آشنائی با ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده پائین
*** شناسائی اصول ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده پائین

آموزش جوان سازی و مسن سازی چهره با تکنیک سایه و روشن :

*** آشنائی با جوان سازی چهره
*** شناسائی اصول جوان سازی چهره
*** آشنائی با حجم ها در چهره جوان
*** شناسائی اصول حجم ها در چهره جوان
*** آشنائی با رنگ ها در چهره جوان
*** شناسائی اصول رنگ ها در چهره جوان
*** آشنائی با پیرایش موئین چهره در افراد جوان
*** شناسائی اصول پیرایش موئین چهره در افراد جوان
*** آشنائی با حجم ها در چهره افراد مسن
*** شناسائی اصول حجم ها در چهره افراد مسن
*** آشنائی با رنگ ها در چهره افراد مسن
*** شناسائی اصول رنگ ها در چهره افراد مسن
*** آشنائی با خطوط در چهره مسن
*** شناسائی اصول خطوط در چهره مسن
*** آشنائی با پیرایش موئین چهره در افراد مسن
*** شناسائی اصول پیرایش موئین چهره در افراد مسن

آموزش انجام متعادل سازی موی سر و صورت :

*** آشنائی با ایجاد تناسب بین رنگ مو و سن فرد
*** آموزش ایجاد تناسب بین رنگ مو و سن فرد
*** آشنائی با مدل دادن به موی مناسب با سن
*** آموزش مدل دادن به موی مناسب با سن
*** آشنائی با مدل دادن به موی متناسب با شغل
*** آموزش مدل دادن به موی متناسب با شغل
*** آشنائی با مدل دادن به موی متناسب با شخصیت اخلاقی
*** آموزش مدل دادن به موی متناسب با شخصیت اخلاقی
*** آشنائی با مدل دادن به موی سر فرد عجول
*** آموزش مدل دادن به موی سر فرد عجول
*** آشنائی با مدل دادن به موی سر فرد آرام
*** آموزش مدل دادن به موی سر فرد آرام
*** آشنائی با مدل دادن به موی فرد عصبانی
*** آموزش اصول مدل دادن به موی فرد عصبانی
*** آشنائی با مدل دادن به موی فرد افسرده
*** آموزش شناسائی اصول مدل دادن به موی فرد افسرده
*** آشنائی با مدل دادن به موی فرد کم عقل
*** آموزش مدل دادن به موی فرد کم عقل
*** آشنائی با مدل دادن به موی فرد عاقل
*** آموزش مدل دادن به موی فرد عاقل
*** آشنائی با استفاده از مو ریزه جهت پرپشت کردن مو در افراد کم مو
*** آموزش اصول استفاده از مو ریزه جهت پرپشت کردن مو در افراد کم مو

آموزش شخصیت پردازی با تکنیک سایه و روشن :

*** آشنائی با میمک صورت فرد آرام
*** شناسائی اصول میمک صورت فرد آرام
*** آشنائی با میمک صورت فرد عجول
*** آموزش ایجاد میمک صورت فرد عجول
*** آشنائی با میمک صورت فرد احمق
*** آموزش ایجاد میمک صورت فرد احمق
*** آشنائی با میمک صورت فرد عصبانی
*** آموزش ایجاد میمک صورت فرد عصبانی
*** آشنائی با میمک صورت فرد عاقل
*** آموزش ایجاد میمک صورت فرد عاقل
*** آشنائی با میمک صورت فرد مریض
*** آموزش ایجاد میمک صورت فرد مریض
*** آشنائی با میمک صورت فرد مثبت و فرد منفی
*** آموزش ایجاد میمک صورت فرد مثبت و فرد منفی

آموزش کاربرد انواع وسایل لیفتینگ در ایجاد لیفت چهره :

*** آشنائی با خطوط و چین و چروک در چهره
*** آموزش ایجاد خطوط و چین و چروک در چهره
*** آشنائی با روش لیفتینگ موقت
*** آموزش روش لیفتینگ موقت
*** آشنائی با پاک کردن چسب لیفتینگ از روی پوست و مو
*** آموزش اصول پاک کردن چسب لیفتینگ از روی پوست و مو

آموزش پوشاندن ماه گرفتگی و لک بر روی چهره :

*** آشنائی با خنثی کردن رنگ ماه گرفتگی
*** آموزش خنثی کردن رنگ ماه گرفتگی
*** آشنائی با پوشاندن ماه گرفتگی و محو کردن موقت آن
*** آموزش نحوه پوشاندن ماه گرفتگی و محو کردن موقت آن
*** آشنائی با نحوه ایجاد کردن ماه گرفتگی در چهره
*** آموزش شناسایی اصول ایجاد کردن ماه گرفتگی در چهره
*** آشنائی با رنگ لک
*** آموزش درست کردن لک
*** آشنائی با خنثی کردن رنگ لک
*** آموزش خنثی کردن رنگ لک
*** آشنائی با پوشاندن لک و محو کردن موقت آن
*** آموزش پوشاندن لک و محو کردن موقت آن
*** آشنائی با ایجاد لک بر روی چهره
*** آموزش ایجاد لک بر روی چهره
*** آشنائی با آفتاب سوختگی بر روی چهره
*** آموزش ایجادآفتاب سوختگی بر روی چهره
*** آشنائی با پوشاندن جای سوختگی با فن
*** آموزش پوشاندن جای سوختگی با فن
*** آشنائی با ایجاد سوختگی در چهره با فن
*** آموزش ایجاد سوختگی در چهره با فن

آموزش فیکس کردن چهره :

*** آشنائی با انواع فیکساتور
*** آموزش اصول استفاده از انواع فیکساتور
*** آشنائی با فیکساتور مایع
*** آموزش اصول استفاده از فیکساتور مایع
*** آشنائی با فیکساتور پودری
*** آموزش نحوه استفاده از فیکساتور پودری .

         

کد بالا را در کادر وارد نمایید :